210 8628203

Εκπαίδευση

Η  Sigma  διοργανώνει  στον Πολυχώρο  ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΟ  του δικού της
Art  Mall ΑΛΛΙΩΣ,εκπαιδευτικά  προγράμματα  για  καλλιτέχνες,επιχειρηματίες,
γαστρονομίας  κι άλλα πολλά,που πιστοποιούνται  από επίσημους  φορείς
ιδιωτικούς  και  δημόσιους.
Πληροφορίες καθημερινά : Υπεύθυνη Εκθέσεων κύριος  Λεωνίδας  Ψαρογιάννης
Τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας:6908510140
Translate »