ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Στην μεγάλη Παγκόσμια οικογένεια της Sigma Group καθόλη
την διάρκεια της λειτουργίας της ανήκουν 2439 εταιρείες,
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
αριθμός ο οποίος συνεχώς αυξάνεται.
Τα μεγάλα projects του Ομίλου στηρίζονται ενεργά από έναν
εξίσου σημαντικό αριθμό διακεκριμένων και υψηλών προδιαγραφών
επιχειρήσεων.
Μελέτη,Ιδέες,Ανάλυση,Σχεδιασμός,Προγραμματισμός
K

άθε  επιχείρηση  χρειάζεται  ξεχωριστή μεταχείριση. 

Κάθε  όραμα  χρειάζεται  ιδιαίτερο  προγραμματισμό  υλοποίησης.Κάθε  στόχος  έχει  κέντρο και ουσία.Ο Όμιλος  της  Sigma  έχει κάθε  δυνατότητα να χαρίσει προβολή,αναγνωρισιότητα  και Παγκόσμια  Εμβέλεια

Σχεδιασμός
0%
Προγραμματισμός
0%
Αποτέλεσμα
0%
Translate »